สมาชิก

 • Rank / สมาชิก
 • คะแนน
 • ดีลที่ส่ง
 • ดีลเด็ด
 • ความเห็น
 1. lolipop's avatar 1

  lolipop

  สมาชิก คะแนน:
  8084.00
  ดีลที่ส่ง:
  131
  ดีลเด็ด:
  120 (91%)
  ความเห็น:
  0
 2. behemoth's avatar 2

  behemoth

  สมาชิก คะแนน:
  7894.00
  ดีลที่ส่ง:
  125
  ดีลเด็ด:
  111 (88%)
  ความเห็น:
  1
 3. patty140's avatar 3

  patty140

  สมาชิก คะแนน:
  6344.00
  ดีลที่ส่ง:
  100
  ดีลเด็ด:
  96 (96%)
  ความเห็น:
  4
 4. ชัย's avatar 4

  ชัย

  สมาชิก คะแนน:
  5294.00
  ดีลที่ส่ง:
  88
  ดีลเด็ด:
  76 (86%)
  ความเห็น:
  1
 5. jirooo's avatar 5

  jirooo

  สมาชิก คะแนน:
  4330.00
  ดีลที่ส่ง:
  68
  ดีลเด็ด:
  65 (95%)
  ความเห็น:
  0
 6. faro's avatar 6

  faro

  สมาชิก คะแนน:
  644.00
  ดีลที่ส่ง:
  11
  ดีลเด็ด:
  9 (81%)
  ความเห็น:
  0
 7. กำมะลอ's avatar 7

  กำมะลอ

  สมาชิก คะแนน:
  620.00
  ดีลที่ส่ง:
  9
  ดีลเด็ด:
  9 (100%)
  ความเห็น:
  0
 8. kimi's avatar 8

  kimi

  สมาชิก คะแนน:
  594.00
  ดีลที่ส่ง:
  9
  ดีลเด็ด:
  9 (100%)
  ความเห็น:
  0
 9. jesus's avatar 9

  jesus

  สมาชิก คะแนน:
  124.00
  ดีลที่ส่ง:
  4
  ดีลเด็ด:
  1 (25%)
  ความเห็น:
  0
 10. taev's avatar 10

  taev

  สมาชิก คะแนน:
  96.00
  ดีลที่ส่ง:
  1
  ดีลเด็ด:
  1 (100%)
  ความเห็น:
  0