KASHIWA เครื่องปิ้งย่างอเนกประสงค์ 1650W รุ่น KW303

Deal Score+8

Kashiwa เครื่องปิ้งย่างอเนกประสงค์ 1650W รุ่น KW303

 

ข้อมูลสินค้า

Kashiwa เครื่องปิ้งย่างอเนกประสงค์ 1650W รุ่น KW303

– ปรับอุณหภูมิ 4 ระดับ ( lo, mi, hi, warm)

– เคลือบ NON-STICK ช่วยให้อาหารไม่ติด ทำความสะอาดง่าย

– มีหม้อพร้อมฝาแก้ว 1 ชุด

– สามารถใช้งานได้อีกหลายประเภททั้ง ปิ้ง ย่าง ทอด หรือแม้จะต้มได้อีกด้วย

– สะดวกในการเคลื่อนย้ายและทำความสะอาดง่าย

– ถาดเก็บน้ำมันส่วนเกินจากการปิ้ง/ย่าง

– กำลังไฟ 1650 วัตต์

Leave a reply

Register New Account
Reset Password