อาหาร

กินเยอะๆ จะได้โตไวๆ รสชาติอร่อยเข้มข้น สำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว โปรโตมอลต์ช่วยให้พลังงานอย่างเหมาะสม พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ

มีเนื้อไก่แท้เป็นส่วนประกอบหลัก ลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่ว เป็นรสชาติที่แมวชื่นชอบ

Show next
Register New Account
Reset Password